การรับประกันออนไลน์

  • ใบรับประกันสินค้า Warranty card

    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งคืนบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
    รองรับไฟล์ jpg, gif, png, pdf ขนาดไม่เกิน 5MB